top of page
1000395_1_2

Pwy ydym ni

Sefydliad aelodau y mae gwirfoddolwyr yn ei redeg yw’r Gymdeithas Gwiltiau. Fe’i ffurfiwyd yn wreiddiol ym 1996 pan benderfynodd grŵp o ffrindiau â diddordeb mewn clytwaith a chwiltio y bydden nhw’n ymchwilio i’r posibilrwydd o sefydlu Canolfan Gwiltio yng Nghanolbarth Cymru.

Yr hyn rydym ni’n ei wneud

Mae’n bosibl mai am ei harddangosfa haf hynyddol, a gynhelir bob blwyddyn o ganol fis Gorffennaf hyd canol mis Medi, y mae’r Gymdeithas Gwiltiau’n fwyaf adnabyddus. Mae’r arddangosfa hon wedi ennill enw da am arddangos gweithiau cyfoes ardderchog ochr yn ochr â detholiad o gwiltiau hynafol o gasgliadau o bob rhan o’r wlad. Ceir rhaglen o weithdai cysylltiedig bob haf.

 

Mae gofalu am gasgliad cynyddol cwiltiau hynafol y Gymdeithas yn flaenoriaeth arall iddi, a daw llawer ohonyn nhw o’r ardal leol. Mae’r casgliad ar gael, trwy apwyntiad, ar gyfer astudio at ddibenion personol neu ddibenion ymchwil. Mae gwirfoddolwyr yn catalogio’r eitemau yn y casgliad, yn trefnu gwaith gwarchod ac yn ymchwilio i eitemau unigol, gan edrych ar y technegau creu, ffabrigau, arddulliau cwiltio a chlytwaith a hanes cymdeithasol y gwneuthurwr. Caiff yr eitemau eu harddangos yn y Ganolfan neu mewn man arall, fel bo’n briodol, a rhoddwyd lle amlwg i rai eitemau mewn cyhoeddiadau, boed yn llyfrau neu’n gylchgronau.

 

quilt
quilt 4
quilt 5
quilt3
Ganolfan Celfyddydau Minerva

Y Gymdeithas Gwiltiau sy’n berchen ar Ganolfan Celfyddydau Minerva yn Llanidloes, sef ei chartref, a’r Gymdeithas sydd hefyd yn ei rheoli. Pan nad yw’r ganolfan yn cael ei defnyddio ar gyfer arddangosfeydd cwiltio a chlytwaith, mae ar gael i sefydliadau eraill ei llogi, yn aml ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig â thecstilau a chrefft. Ymhlith digwyddiadau blynyddol rheolaidd mae’r Ŵyl Gwlân a Helyg a’r Ffair Grefftau Nadolig. Edrychwch ar y dudalen Arddangosfeydd a Digwyddiadau i gael mwy o wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â Y Gymdeithas Gwiltau neu
Canolfan Celfyddydau Minerva, cysylltwch â ni yma

bottom of page